ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ    ΠΑΛΛΗΝΗ 27-10-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 των άρθρων 4 και 23 της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) αξίας 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παλλήνης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 4.500,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος) την 23η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00.
Η προθεσμία για την παραλαβή από τον Δήμο των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 20η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (11:00π.μ. – 14:00μ.μ.) από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Υπεύθυνοι κ. Παπαϊωάννου, κ. Κακουλάκη
Πληροφορίες: Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 153 51,
Τηλ.: 210 6600711, fax: 210- 6667870.
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 509 επισκέπτες και κανένα μέλος