ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153-51 Παλλήνη
Πληρ. Β. Παπαϊωάννου
Τηλ. 210-6600711, fax: 210-6667870    Παλλήνη 13/12/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την επισκευή υπερκατασκευών συμπιεστικής πρέσας έτους 2009 αξίας 28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Οκτωβρίου 2009 ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π..
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ποσό 1.177,00€).
Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την 23η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 153 guests και κανένα μέλος