ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                               ΠΑΛΛΗΝΗ 14-10-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ


Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, των άρθρων 4 και 23 της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) αξίας ευρώ 77.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παλλήνης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 3.850,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος) της 9η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00.

Η προθεσμία για την παραλαβή από τον Δήμο των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 6η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (11:00π.μ. – 14:00μ.μ.) από το Υπεύθυνοι κ. Παπαϊωάννου, κ. Κακουλάκη.

Πληροφορίες: Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 τ.κ. 153 51, τηλ. 210-6600711, fax: 210-6667870.


Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 269 επισκέπτες και κανένα μέλος