ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Κορωπί 23/09/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 17110
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210-6623628, fax: 210-6624963 Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ


Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια επίπλων».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 159.663,86 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Οκτωβρίου 2009 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:30π.μ και ώρα λήξης την 11:00π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628).

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 212 guests και κανένα μέλος