ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αρ.Μελέτης: ΤΥ/31/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση Φωτιστικών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΠΡΟΫΠ. 37.800,00€ πλέον ΦΠΑ 19%   
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αρ. Πρωτ. 13593/21.7.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:

“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Η εργασία  είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 38/80 και Ν.3463/06 και Ν.3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 5η Αυγούστου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 210 6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. ΑθανασόπουλοςΠροτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 195 επισκέπτες και κανένα μέλος