ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ    ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Παλλήνη, 29-6-09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’ αριθμ. 104247/26-5-2006, 104248/26-5-2006 και 37111/2021/26-9-2003, Κ.Υ.Α., καθώς και το υπ. Αρ. 140895/15-6-2009 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./ Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος/ Ε.Υ.Π.Ε.
Ανακοινώνεται ότι:
Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή κεντρικού αγωγού δικτύου ομβρίων οικισμού Λαγονησίου – Διευθέτηση ρέματος Κιτέζας Δήμου Καλυβίων του Νομού Αττικής».
Β) Η παραπάνω μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στην Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 93 guests και κανένα μέλος