ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 4827/9-4-09
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΤΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων στην προς πολεοδόμηση Βιομηχανική περιοχή του Δήμου Καλυβίων Θορικού να προσέλθουν στο Δημαρχείο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την παραγρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β’ 25.11.1994) Υπουργικής απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτημ/κών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων, όπως αυτά συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 93027/7188/15.11.94 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877Β’/ 25.11.94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Η προθεσμία δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162Α’/3.10.94) η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του παραπάνω Νόμου για την ιδιοκτησία.
Ο Δ/ντής
Δημ. Παπακυριακόπουλος
Τοπ. Μηχ.


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 155 guests και κανένα μέλος