ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Τ.Υ. & Π.
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Κ. Καραμανλή 18 τ.κ. 166 73
Πληροφορίες: Η. Χαχαρόπουλος Τηλ.: 213-2020048,
fax: 213 2020049
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «Σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1418/84, 2229/94, 2940/2001, 3263/2004 και των Π.Δ.609/85, Π.Δ.23/93, Π.Δ.265/91, Π.Δ.368/94, Π.Δ.171/87 και τον Ν.3669/2008 κλπ όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, για το έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ», Προϋπολογισμού 504.201,68€ και ΦΠΑ 95.798,32€.
Συνολικής δαπάνης 600.000,00€.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου Βούλας.
Πίστωση έτους 2009, 50.000,00€.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23η Ιουνίου 2009 ημέρα ΤΡΤΗ και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. στο Δήμο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα). Πληροφορίες στο τηλ. 213-2020000.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της, η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα.
Τεύχη θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βούλας αντί του ποσού των 30€, από Τρίτη 9-6-2009 μέχρι την Πέμπτη 18-6-2009 και ώρες (9.00-13.00π.μ.).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τον Ν.2940/01 όπως ισχύει.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού, δηλαδή 10.085,00€.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 549 επισκέπτες και κανένα μέλος