ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Ρυθμιστικών Πινακίδων
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Κυκλοφοριακής Σήμανσης 2009
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    Α.Μ.: 18(Λ-15)09
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10, Βούλα τ.κ. 16673

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ).
4. Τις διατάξειςς 20/04-03-09 και 76/28-05-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 10956/02-06-09)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Ρυθμιστικών Πινακίδων Κυκλοφοριακής Σήμανσης 2009.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 12 Ιουνίου του 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.250,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κος Γ. Νικολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Λευκάδας 10 (παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://voula.gov.gr) μέχρι και την Τετάρτη 10/06/2009.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 425 επισκέπτες και κανένα μέλος