ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    ΠΑΛΛΗΝΗ, 3-06-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006, των άρθρων 4 και 23 της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) αξίας ευρώ 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παλλήνης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 4.500,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος) την 26η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 11:00.
Η προθεσμία για την παραλαβή από τον Δήμο των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 25η Ιουνίου 2009 ημέρα Πέμπτη.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (11:00π.μ. – 14:00μ.μ.) από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Υπεύθυνοι κ. Παπαϊωάννου, κ. Κακουλάκη
Πληροφορίες: Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 τ.κ. 153 51,
Τηλ. 210-6600711, φαχ: 210-6667870.
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 392 επισκέπτες και κανένα μέλος