ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                             ΦΟΡΕΑΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Αρ. Πρωτ.: 20-29/4/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κρωπίας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα συμπλήρωησς τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π. Δ/ΤΟΣ 28/80, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3731/2008, η εργασία με τίτλο:
“ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”
Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από πόρους του πνευματικού κέντρου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου Δ. Κρωπίας την 12/5/2009 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα λήξης την 11:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του πνευματικού κέντρου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ.: 210-6622379.
 
Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
Θεόδωρος Β. ΑθανασόπουλοςΠεριφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 184 guests και κανένα μέλος