ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    για συντήρηση και Επισκευή»
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    Α.Μ.: 05(Λ-05)09
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10 τ.κ. 166 73 Βούλα
Πληροφ.: Νικολής Γ.
Τηλ.: 210-9657126-7 fax: 9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 39/26-03-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών για συντήρηση και Επισκευή.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 07 Μαΐου του 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.150,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-7. Υπεύθυνος κος Γ. Νικολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου: http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 05/05/2009.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 470 επισκέπτες και κανένα μέλος