ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    μικροεξαρτημάτων για συντήρηση
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    και επισκευή»
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    Α.Μ.: 08(Λ-08)09
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 Βούλα
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210-9657126-7, fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-2009 και 55/08-04-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών μικροεξαρτημάτων για συντήρηση και Επισκευή.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία συμμετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 850,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 05-05-2009.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γ. ΜΑΝΤΕΣΗΣ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 101 guests και κανένα μέλος