ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: Προμήθεια Καυσίμου Κίνησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ          Οχημάτων Δήμου Βούλας 2009-2010                                                                           
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                 
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ    Α.Μ.:  12(Λ-10)09
Δ/νση Περιβάλλοντος
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Τ.Κ.166-73 Βούλα   
Πληρ.: Κούσιας Α.   
ΤΗΛ.: 213 2020000 - 801 11 86852   
Fax: 210 9659208, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 40/26-03-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής όπως αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών για την προμήθεια καυσίμου κίνησης οχημάτων Δήμου Βούλας 2009-2010 επί πρατηρίου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 12 Μαΐου του 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 245.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (12.250,00 €), η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών στα τηλέφωνα 213 20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 08/05/2009. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 133 επισκέπτες και κανένα μέλος