ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Κορωπί 23/3/2009
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ. 5102

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:­
Διενεργείται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Κρωπίας.
Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι έτοιμο σε όλα, να έχει ωφέλιμη επιφάνεια από 100τ.μ. μέχρι 110 τ.μ., θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική - υδραυλική εγκατάσταση και να βρίσκεται εντός των ορίων των οδών του Δ. Κρωπίας, το δε μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται στο πσό των 1500,00 ευρώ μηνιαίως.

Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος. Κατόπιν τούτου και μετά από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών, οπότε λήγει η προθεσμία λήψεως των προσφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6626294.

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 764 επισκέπτες και κανένα μέλος