ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου: «Υλικό Εξοπλισμού του Κέντρου Ημέρας, ήτοι Ξενοδοχειακού, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και λοιπού Εξοπλισμού», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ στο 20% του προϋπολογισμού του έργου ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από πρόσθετους πόρους δημόσιας δαπάνης , στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, Μέτρο 2.2. του Ε.Π. ,με αριθμό απόφασης ένταξης 131432.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 69.420,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, ήτοι ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών ειδών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κλιματισμού και θέρμανσης, ειδών εστίασης, και ειδικού και πρόσθετου εξοπλισμού σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους και προδιαγραφές που ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη εξοπλισμού, η οποία διατίθεται εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00, μέχρι και την Δευτέρα 23/3/2009.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην έδρα του φορέα, Αθηνάς 2, 2ος όροφος, έως την Τρίτη 24/3/2009 και ώρα 12:00πμ (πέρας επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την κα Δεσσέ Ιωάννα (τηλ. 210 3216550) στην Γραμματεία του Φορέα.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 316 επισκέπτες και κανένα μέλος