ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Παλλήνη 4/03/2009
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη
Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                                      
Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80 για τη μηχανογραφική τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου (τεχνική υποστήριξη hardware & network και τεχνική υποστήριξη λογισμικών) έτους 2009 αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 12:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 13:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά (ταχυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 17η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Κακουλάκη).

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 επισκέπτες και κανένα μέλος