ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη
Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                                      
Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων και λεωφορείων SCANIA έτους 2009 αξίας 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη  στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 11:00’ π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 17η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί του ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ και δίδεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 463,00 €..

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες  κ. Παπαϊωάννου).

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 225 guests και κανένα μέλος