ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                     ΠΑΛΛΗΝΗ 23-2-2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ -                                           Αριθ. Πρωτ.: 2184
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και
Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51
Τηλ.: 213-2005199 - Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4 – Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης κατά την ΤΡΙΤΗ ανάρτηση ενημέρωσης κτηματογραφικών διαγραμμάτων.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας τέσσερα (4) – Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 μέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον > 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

                                 Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας                          Ο Δ/ντής ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.
                                             Ι. Καραΐσκος                                    Δ. Παπακυριακόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 124 επισκέπτες και κανένα μέλος