ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Παλλήνη, 20-2-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’ αριθμ. 104247/26-5-2006, 104248/26-5-2006 και 37111/2021/26-9-2003, Κ.Υ.Α., καθώς και το υπ. Αρ. ΠΕΧΩ 5839/Φ. περιβ./08//26-1-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Δ/νση ΠΕΧΩ.

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Αποχέτευση Οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου».

Β) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παραπάνω έργου, βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στο γραφείο της Νομαρχίας (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη) όπου μπορεί να προσέλθει, προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 196 επισκέπτες και κανένα μέλος