ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51 Παλλήνη
Πληρ. Β. Παπαϊωάννου
Τηλ. 210-6600711 ΦΑΧ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 και για την ανακατασκευή υπερκατασκευών συμπίεσης τύπου πρέσας έτους 2009 αξίας 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 3η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ποσό 4.622,00€).

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την 3η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 56 guests και κανένα μέλος