ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    Καλύβια 10/2/2009
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ    Αριθ. Πρωτ. 1208/09
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ. 19010 - Καλύβια
Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία
Τηλέφωνα: 2299 3 20348, fax: 2299/48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΟΥΣ 2009 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 με Φ.Π.Α. 19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ. 41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, τις διατάξεις του άρθ. 23 παρ. 4-6 του ΕΚΠΟΤΑ “Φ.Ε.Κ. Β’ 185/23.3.93”, το αρ. Ε.Μ. - 2836/30-09-2008 έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών καθώς και τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009.

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται εταιρείες παραγωγής καυσίμων καθώς και πρατήρια πώλησης καυσίμων με τον περιορισμό ότι για τη διάθεση του πετρελαίου κίνησης θα ορισθεί πρατήριο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι την νακήρυξη του μειοδότη.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, 3.000,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να παραλάβουν τα σχετικά για τη σύνταξη και υποβολή της προσφορά τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα Γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009.

Ο Δήμαρχος α/α
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Καλυβίων Αττικής


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 233 guests και κανένα μέλος