ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ                                            Κορωπί 06/02/2009
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 2325
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 194 00 Κορωπί
Τηλ.: 210-6623628, Fax: 210-6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης 2009».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 126.049,88 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 9%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.


    Ο Δήμαρχος
    Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 guests και κανένα μέλος