ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Εργο: Επισκευές κτιρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      4ου Νηπιαγωγείου Μαρκ/πούλου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                            Αρ.Πρ. 1580/4.2.2009

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη Εργοληπτικής Επιχείρησης για την κατασκευή του έργου:

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Προϋπολογισμού: 69.362,00€ (με ΦΠΑ 19%) και Κατηγορίας εργασιών: Οικοδομικά. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους Ο.Τ.Α., του έτους 2009 με συνολικό ποσό 45.000€.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 και 3263/2004, Ν.3669/08 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.3263/2004, στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009 και 10π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών).

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου, δηλαδή στο ποσό των 1.165,74€ και απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και θα αναφέρεται στον τίτλο του έργου. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα τεύχη θα δίνονται από την κ. Αικατερίνη Σκοπελίτη τηλ.: 22990-20123, fax: 22990-24003, οδός Κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο Τ.Κ. 190 03.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

 


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 645 επισκέπτες και κανένα μέλος