ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Παλλήνη 27/01/2009
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΛ. Ελευθερίας 153 51 Παλλήνη
Πληρ. Β. Παπαϊωάννου - Τηλ. 210-6600711 Φαξ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για τις εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2009 συνολικής δαπάνης 42.203,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τρίτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 845,00€).

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Βασιλείου).


    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 guests και κανένα μέλος