ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Βούλα: 29/1/09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. πρωτ.: 2140
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ  Δ/ΣΗΣ & ΟΚΟΝ/ΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18 - 166 73
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΤΗΛ.: 3132020088 - FAX: 2109657131

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος  Βούλας που εδρεύει στην οδό Κ. Καραμανλή 18 στη Βούλα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, κατόπιν της με αριθμό 11/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή και προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, με προσφορές για την τοποθέτηση δεκαέξι (16) στεγάστρων στις στάσεις των αστικών συγκοινωνιών.

Τα ανωτέρω στέγαστρα στάσεων θα είναι νέου τύπου με φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια, που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, με αντάλλαγμα την επί πενταετία εκμίσθωση παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των αντίστοιχων συγκεκριμένων κοινοχρήστων χώρων και των ενσωματωμένων διαφημιστικών πλαισίων προς διενέργεια διαφημίσεων εις τα καθορισμένα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βούλας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί:

ΤΟΠΟΣ: Κ. Καραμανλή 18 Βούλα ( Δημαρχείο )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2009  –  ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη  – ΩΡΑ: 10:30

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 4.400,00 ευρώ, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή  ισόποσης εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας (νομίμως λειτουργούσας και εδρεύουσας στην Ελλάδα), συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα κατά τις διατάξεις των Π.Δ. 270/1981(ΦΕΚ Α-77), Ν. 3463/2006, Ν. 2946/2001, ΚΥΑ 52138/03, ΚΥΑ 618118/04, Ν.1900/90, Ν.2696/99.

Πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Οικονομικών της Διεύθυνσης Διοίκησης & Οικονομικών του Δήμου, τηλ.2132020088, fax 2109657131, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 658 επισκέπτες και κανένα μέλος