ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Σαρωνίδα, 21-1-2009
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Σαρωνίδας 55 τ.κ. 190 12 Σαρωνίδα
Τηλ.: 22910-54444, fax: 22910-53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 186/08 απόφαση του Κ.Δ. Σαρωνίδας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. 08/ΔΤΑ/22221/16-12-08 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπ. Αυτ. & Δ/νσης Αν. Αττικής, θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ως κατωτέρω:

1. Δύο θέσεις εργατών – εργατριών καθαριότητας

2. Μία θέση εργάτη ύδρευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω.

Το αναλυτικό τεύχος της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στον τύπο, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Πληροφορίες κ. Μπατάλη Βασιλική, τηλ. 22910-54444 και 22910 54891 εσωτ. 5.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
α/α ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 108 επισκέπτες και κανένα μέλος