Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δ/νση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος

Τηλ: 213-2020131,2132019955

Fax: 213-2020059

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.vvv.gov.gr

Βούλα: 22-6-2016

Aρ. Πρωτ.: 25110

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή όπως αυτή θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (α/α 52/2016), προϋπολογισμού 73.800,00€ και πιο συγκεκριμένα:

Η μελέτη αυτή αφορά στη συντήρηση και επισκευή οργάνων και περιλαμβάνει τη συντήρηση ή την αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών, εξαρτημάτων και δαπέδων ασφαλείας και συμπλήρωση δαπέδων ή υλικών και εξαρτημάτων κλπ εφόσον κριθούν από την υπηρεσία ότι δεν καλύπτουν πλέον τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 (για τα δάπεδα ασφαλείας) και τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ Β’2029) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και την ισχύουσα νομοθεσία προκείμενου είτε να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές, είτε να διατηρήσουν το σήμα Καταλληλότητας που έχουν ήδη λάβει.

 

CPV1: 50870000-4

 

CPV2: 37538500-9

 

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 52/2016 και την με αρ. πρωτ. 22831/8-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΒΗΩΨΖ-Υ5Ε) σχετική Διακήρυξη.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, επί της Λ. Κ.Καραμανλή 18, στη Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ 7-7-2016 με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1.190,32€.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 27-6-2016 και ώρες 8.30-

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 68 guests και κανένα μέλος