ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
    Αρ. Πρωτ.: 407 12/01/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π. Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο:

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 26/01/2009, ημέρα Δευτέρας με ώρα έναρξης την 09:30π.μ. και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.785,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 guests και κανένα μέλος