ΑΔΑ:   ΨΕΩΦΩΛΝ-ΕΗΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                             
Μαρκόπουλο 19-4-2016  
Αρ. Πρωτ. : 5785
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης δηλαδή έως και τις 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.

Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Πόρτο Ράφτη (3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη) και στο τμήμα μέχρι τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Γρέγου. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσης, δεν λαμβάνονται υπόψη ως εντός σχεδίου περιοχές οι υπό έγκριση επεκτάσεις.

Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει:

Να πληροί κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές Νηπιαγωγείου δύο (2) τάξεων, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635Β’ 2007) της Υπουργού Παιδείας, καθώς και στη μελέτη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων του 2008 περί κριτηρίων καταλληλότητας διδακτικών χώρων. Συγκεκριμένα, το κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού 1200 τ.μ. και να αποτελείται από 120 τ.μ. ωφέλιμων χώρων κατ’ ελάχιστο χωρίς παρέκκλιση, εκ των οποίων 90 τ.μ. κατ’ ελάχιστο χωρίς παρέκκλιση θα πρέπει να είναι χώροι κύριας χρήσης, άμεσα συνδεδεμένοι λειτουργικά μεταξύ τους. (βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ πρωτ 5784/19-4-2016)

Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από το Δήμο Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 164 guests και κανένα μέλος