ΠΕΡΙΛΗΨΗ

           Της 134/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας

που αφορά στην ‘Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου :   “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση   ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” στην   οδό Δάβαρη (Τμήμα από κόμβο "Κούπι" έως προαστιακό σταθμό Κορωπίου).

                                                      

               Στο Κορωπί στις 23 Μαΐου του έτους 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του

     Δήμου Κρωπίας :

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την παράταση των   προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αρχικά είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 213/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κρωπίας, όπως παρακάτω:

Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, θα γίνει ολικός αποκλεισμός της οδού Δάβαρη από τη διασταύρωσή της με τον κόμβο του προαστιακού σταθμού Κορωπίου μέχρι την διασταύρωσή της με τον κυκλικό κόμβο που συμβάλλουν οι οδοί Δάβαρη και Αττικής.

Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς τον Προαστιακό σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται δεξιά στην Παλαιά Περιφερειακή Κορωπίου αριστερά στην Λεωφόρο Κορωπίου-Αεροδρομίου, αριστερά στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου, αριστερά στον κόμβο του προαστιακού σταθμού Κορωπίου και με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται στην οδό Δάβαρη.

Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται από τον σταθμό Προαστιακού Κορωπίου με κατεύθυνση προς την οδό Αττικής, θα εκτρέπεται αριστερά στον κόμβο του προαστιακού σταθμού Κορωπίου και με δεξιά εκτροπή στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου, δεξιά στην Λεωφόρο Κορωπίου-Αεροδρομίου, δεξιά στην Παλαιά Περιφερειακή Κορωπίου και διαμέσου του κυκλικού κόμβου θα εισέρχονται στην οδό Αττικής.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν τρεις μήνες από την ημέρα θεώρησης της σχετικής άδειας από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. Για την εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).

  • Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της και τα σχετικά σχέδια βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                          

                                                                                            Δημήτριος Ν. Κιούσης

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 guests και κανένα μέλος