ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Αρ. Μελ. 02/2016

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13142/20-04-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 179.500,82 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016», με προϋπολογισμό 179.500,82 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%).

 

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών :

• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 145.935,62 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση),

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης

(Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-14:00), μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.652, FAX επικοινωνίας: 210.66.04.643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δήμητρα Μπίθα & Βασιλική Αλτανοπούλου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

• τάξεις Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.918,71 ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα εννιά (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για τα έτη 2016-2017.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 197 guests και κανένα μέλος