ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ, 18-04-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της 104/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας

που αφορά στον ‘Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης’.

 

Στο Κορωπί στις 18 Απριλίου του έτους 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Κρωπίας :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τους χώρους που δύναται να παραχωρηθούν προς χρήση σε καταστήματα καθώς και τις οι προϋποθέσεις της παραχώρησης αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα:

 

1. Σε όλες τις πλατείες του Δήμου στις οποίες λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις και καταστήματα, δύναται να παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο 70% της πρόσοψης ή της προβολής τους. Το 30% μπορεί να διατίθεται στα ίδια καταστήματα, εάν κατά την κρίση του Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί, η χρήση του χώρου αυτού μπορεί να παραχωρηθεί από τον Δήμο σε παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή τους.(άρθρο 13 παρ.5 ΒΔ/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.1080/80). Οι προς παραχώρηση συνεχόμενοι χώροι της πλατείας, που δεν εμπίπτουν σε προβολές καταστημάτων, διατίθενται από το Δήμαρχο στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία ανάλογα με την πρόσοψη των καταστημάτων ή άλλα κριτήρια τοπικά, τουριστικά κ.λ.π.(άρθρο 13 παρ. 4 ΒΔ 24/9-20/10/58, ΣτΕ 2875/88)

 

2. Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου, που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή τους εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη χρήση του κοινοχρήστου χώρου και δεν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σύμφωνα με γνωμάτευση της τοπικής αστυνομικής αρχής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούμενος χώρος σε πεζοδρόμιο γειτονικού καταστήματος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή κατέχει το ακίνητο ( άρθρο 13 παρ.4 ΒΔ24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρου 3 του ν. 1080/80).

 

3. Οι κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται εφαπτόμενοι και στην προβολή των περιπτέρων εφόσον δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών ή των οχημάτων σύμφωνα με την γνωμάτευση της τοπικής αστυνομικής αρχής και δεν αναιρείται η ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.

  • Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημ. Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 156 guests και κανένα μέλος