ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Πλατεία Μ. Ασίας 49, T.K.14568, Κρυονέρι

τηλ. 210-8161354 fax.210-8161684

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κρυονέρι 21-03-2016

Αριθμ. Πρωτ. 146

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ

 

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, της 2/2016 μελέτης του ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ Δήμου Διονύσου, για τη «Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2016» του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου».Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 92.900,00 € συμ/νου ΦΠΑ 23%.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 30/ 03/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/04/2016 και ώρα 15:00μμ.

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α, με λήξη ισχύος τουλάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ.

 

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Βασίλης Κατσουρός (τηλ.2108161683)

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

    Ο Πρόεδρος
    ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ
     
    Βασίλης Δαρδαμάνης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 84 guests και κανένα μέλος