ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ  
Ημ/νια:     09 -01-2016
Αρ. Πρωτ: 535    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Προϋπολογισμός μελέτης:      43.307,48 €

ΦΠΑ   23 %:                           9.960,72 €

Σύνολο:                                   53.268,20 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 23/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανιστούν στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 1.065,36 €, η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και η οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 22109 (αρμόδια υπάλληλος κα. Δρούμπουλα) και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 20/03/2015, καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλλακτικά από τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής

Κρητικός Σταύρος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 146 guests και κανένα μέλος