ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου,
Τ.Κ.14565, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέξης Ευάγγελος
Τηλ.: 2132030628
Φαξ: 2132030630
Άγιος Στέφανος, 20/11/2015
Αριθμός Πρωτ.: 32822  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για εξαετή εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητρ. Κυδωνιών & Λ.Διονύσου στη Δ.Ε.Διονύσου του Δήμου Διονύσου.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 09/12/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (350€) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. Το διαμορφωθέν μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου (3% επι του μισθώματος) & υπέρ ΟΓΑ (20% επι του χαρτοσήμου) όπως ισχύουν.

Ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς ανάμειξη του Δήμου στην απευθείας πληρωμή αντιτίμου του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, ΟΤΕ, και όλων των τελών, φόρων και δικαιωμάτων υπέρ του Δήμου ή του Δημοσίου εξ ολοκλήρου.Τα έξοδα δημοπρασίας, κηρύκεια, χαρτόσημα κλπ βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσαγάγουν στην αρμόδια επιτροπή κατά την ημέρα του διαγωνισμού, εγγύηση συμμετοχής ύψους 420€ όπως η προκήρυξη ορίζει, για να μπορέσουν να μετέχουν στην δημοπρασία.

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Διονύσου από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132030628 Μέξης Ευάγγελος και 2132030649 Νικοκάβουρα Καλλιόπη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 44 guests και κανένα μέλος