ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ»

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α)

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 141/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α 5.535,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 3 διαφορετικές εργασίες)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 90 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α 141/2015 και τη με αρ. Πρωτ. 44289/9-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΓΩΩΨΖ-ΣΤΔ) σχετική Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 9-11-2015 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 2-11-2015 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 158 guests και κανένα μέλος