ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου,

Τ.Κ.14565, Άγιος Στέφανος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέξης Ευάγγελος

Τηλ.: 2132030628, Φαξ: 2132030630

Άγιος Στέφανος, 19/10/2015

Αριθμός Πρωτ.: 29452

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για εξαετή εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου & Ειρήνης στην Δ.Ε.Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 03/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. Το διαμορφωθέν μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου (3% επι του μισθώματος) & υπέρ ΟΓΑ (20% επι του χαρτοσήμου) όπως ισχύουν. Για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά του περιπτέρου καταβάλλεται τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιπρόσθετα του μισθώματος, σύμφωνα με το ισχύον τέλος χρήσης και την επιφάνεια που έχει προσδιοριστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά το περίγραμμα της τέντας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσαγάγουν στην αρμόδια επιτροπή κατά την ημέρα του διαγωνισμού, εγγύηση συμμετοχής ύψους 240€ όπως η προκήρυξη ορίζει, για να μπορέσουν να μετέχουν στην δημοπρασία.

 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Διονύσου από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132030628 Μέξης Ευάγγελος και 2132030649 Νικοκάβουρα Καλλιόπη.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 248 guests και κανένα μέλος