ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Μαρκόπουλο 15-10-2015

Αρ. Πρωτ. 17426

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.004,71€ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

 

 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:

 

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 40.004,71€ με ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20/2015 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 11389/93, Ν. 2286/95, Ν.2503/97, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/ 2010 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00πμ – 10:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.

 

Εγγύηση συμμετοχής 2% (708,05€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής εκτός Φ.Π.Α. της υπ αριθμ 20/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 12:00 στο τηλ 22990-20168 & 22990-20176.

 

Ο Δήμαρχος

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 123 guests και κανένα μέλος