ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κερατέα, 28 /09/2015

Α.Π. 18871

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ Γ ΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

και υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και παρατηρήσεων επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων στη μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΕ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της συνιδιοκτήτης έκτασης αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή ΒΓΕΘΙ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/ 7188/ 15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά το ακίνητο τους, επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν στην Β’ , ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση τους.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:

1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτριος Λουκάς

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 216 guests και κανένα μέλος