ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Άγιος Στέφανος, 24/09/2015
Αριθ. Πρωτ: 27048
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνές ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης   τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση της εν θέματι προμήθειας, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο του κάθε τύπου οχημάτων ή μηχανημάτων έργου (α/α είδους από 1 έως 6) όπως αυτά προσδιορίζονται με την 19/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα € 539.109,00 συμ/νου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών: 19/10/2015

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 2/11/2015 και ώρα 15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. ή για κάθε μια από τις ομάδες που ο ενδιαφερόμενος θα συμμετάσχει, με λήξη ισχύος τουλάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς (τηλ.2132030623)

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος

Οικονομικής Διαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 153 guests και κανένα μέλος