ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ,   23-09-2015

                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της 230/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας που αφορά στην ‘Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου :“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου -Παιανίας” στην οδό Αττικής (τμήμα από διασταύρωση με την οδό Ασκληπιού μέχρι τον κυκλικό κόμβο που διασταυρώνονται οι οδοί Αττικής και Δάβαρη).

Στο Κορωπί στις 23 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   τις προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Αττικής (τμήμα από διασταύρωση με την οδό Ασκληπιού μέχρι τον κυκλικό κόμβο που διασταυρώνονται οι οδοί Αττικής και Δάβαρη), όπως αναφέρονται στην με αριθμό 67/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την με αριθμό πρωτ. 16627/2015 εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών, και   περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, η κυκλοφοριακή μελέτη προβλέπει αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Προαστιακό σταθμό Κορωπίου, από την διασταύρωσή της με την οδό Ασκληπιού μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κούπι σε μήκος 470,00μ.

Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς τον Προαστιακό σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται στην διασταύρωση της οδού Αττικής με την οδό Ασκληπιού με δεξιά κίνηση στην οδό Ασκληπιού και κατόπιν με αριστερή κίνηση στην οδό Σπύρου Δάβαρη, με δεξιά κίνηση στην οδό Κων.Ι.Λάμπρου, με αριστερή κίνηση στην οδό Αγίων Αναργύρων, με αριστερή κίνηση στην οδό Κούπι και κατόπιν θα επανέρχονται στον κυκλικό κόμβο που διασταυρώνονται οι οδοί Αττικής και Δάβαρη.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν δύο μήνες από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.

Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

· Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της και τα σχετικά σχέδια των παραπάνω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 54 guests και κανένα μέλος