ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγ. Στέφανος 22-09-2015

Αριθ. Πρωτ 26673

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ

Fax: 213 20 30 630

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (175.000,00) ευρώ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα), 2286/95 και του ΠΔ 28/1980

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheues.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheues.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 08-10-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 2.845,53€.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Βορριά Μαρία e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Τεύχη της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί:

http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 201 guests και κανένα μέλος