ΑΔΑ: ΩΝΟΖΩΛ6-ΦΣΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΗΛ: 210-6622324

FAX: 210-6624963

Κορωπί, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 17808

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ: Διακηρύσσει προφορική φανερή μειοδοτική δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση καις στέγαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Κρωπίας. Τούτο θα πρέπει να έχει γηπεδική επιφάνεια 500τ.μ. έως 1.000τ.μ., να ευρίσκεται επί των επαρχιακών οδών Κορωπίου – Βάρης ή Κορωπίου – Αγ. Μαρίνας,

 

εντός της βιομηχανικής ζώνης. Το ακίνητο θα πρέπει να ευρίσκεται πλησίον πυροσβεστικού κρουνού και να διαθέτει σύνδεση με όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και αποχέτευση. Σωρευτικά με τα προηγούμενα πρέπει το ακίνητο να ευρίσκεται σε επαρκές υψόμετρο και να διαθέτει ανοικτό ορίζοντα για την επίτευξη βέλτιστης οπτικής παρακολούθησης καθώς επίσης να διευκολύνεται από τη θέση του η τηλεπικοινωνιακή επαφή των VHF/UHF. Η ύπαρξη τυχόν διαθέσιμου κτηρίου δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να είναι από κάθε πλευρά κατάλληλο για την χρήση που μισθώνεται, πρέπει να διαθέτει περίφραξη, θύρα ικανή για διέλευση οχημάτων, διαμόρφωση γηπεδικής επιφάνειας με αποστράγγιση όμβριων οι τυχόν ελλείψεις που θα διαπιστωθούν, θα υποδειχθούν στον ιδιοκτήτη και θα εκτελεστούν δαπάνη του ιδίου.

 

Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφείλουν εντός (20) ημερών από την τελευταία δημοσιεύση της παρούσης, να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος. Κατόπιν τούτου και μετά από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών, όποτε λήγει η προθεσμία λήψεως των προφορών.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6026275 εσωτ. 112 ή 113.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 377 guests και κανένα μέλος