ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας, 153 51 – Παλλήνη
Πληρ. Β. Παπαϊωάννου Τηλ. 210-6600711 fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων αξίας 256.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% για το έτος 2009.

Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται επί πρατηρίου (ο Δήμος δεν διαθέτει δικές τους δεξαμενές καυσίμων και ως εκ τούτου τα οχήματα θα εφοδιάζονται καύσιμα στο πρατήριο).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 12 Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείς το Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Βασιλείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 293 επισκέπτες και κανένα μέλος