ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Κορωπί 06/11/2008
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 21096
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 194 00 Κορωπί
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη
Τηλ.: 210-6623628, fax: 6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες, του Ν> 2286/95 και του Π. Δ/τος 60/2007, για την «Προμήθεια καυσίμων 2009».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 285.713,06€ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους την 22α Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 210-6623628.

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 επισκέπτες και κανένα μέλος