ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623-
Fax : 2132030630
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Άγιος Στέφανος,  22/07/2015
Αριθ. Πρωτ: 21302

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας (Α έως και Θ) όπως αυτά προσδιορίζονται με την 10/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 106.847,64€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/ΠΔΕ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 10/08/2015
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών  20/08/2015 και ώρα 15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. ή για κάθε μια από τις ομάδες που ο ενδιαφερόμενος θα συμμετάσχει, με λήξη ισχύος τουλάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν  από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς (τηλ.2132030623).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 263 επισκέπτες και κανένα μέλος