ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για συμπληρωματική σύμβαση, για την κάλυψη του οικονομικού έτους 2008 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη προμήθεια  καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  αξίας ευρώ 41.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Ο   διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα  την 1 Δεκεμβρίου 2008  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00΄ κατά την οποία λήγει  η προθεσμία παραλαβής των προσφορών  και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου (υπεύθυνος κ. Παπαιωάννου, κ.Κακουλάκη ).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 191 επισκέπτες και κανένα μέλος