ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ                                                
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση : ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2
Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλ. 213 2020773
Fax :213 2020779
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Site : www.vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη 09/07/2015                                                                                                  
Αρ. Πρωτ.: 2507

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΑΠΠΑ»

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ.270/81,ΕΚΑ' 77/30-3-81), το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), το Ν.3852/2010

β) Ειδικότερα, τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 περί αναπληρώσεως του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο λόγω απουσίας του.

γ) Την Αριθ. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/τ.Β'/31-7-1997) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας - Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφοηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 (ΦΕΚ 226/ τ. Β'/ 23-2-2007) όμοια Απόφαση.

δ) την αριθ. 45/2015 Απόφαση της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου για λειτουργία Γραφείου (παραρτήματος) Δημοτικού παιδικού σταθμού στη Βούλα

ε) Την αριθ. 32/2015 Απόφαση της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό επιτροπής για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και του ορισμού επιτροπής για την εκτίμηση -καταλληλότητα των μισθωμένων ακινήτων.

στ) Την αριθμ. 66/2015 Απόφαση της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή- προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία γραφείου (παραρτήματος) Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Βούλας.

Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη, τηλ.: 213 2020773, φαξ : 213 2020779 , email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (€1.900,00) μηνιαίως.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής : Ελληνική

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 213 2020773.

Αναλυτικό τεύχος των όρων δημοπράτησης: θα υπάρχει στην έδρα του Οργανισμού Αφροδίτης 2, 1ος όροφος μέχρι τις 21/7/2015, καθώς και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης-Βούλας

Βουλιαγμένης www.vvv.gov.gr.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον μισθωτή που ανακηρύχθηκε μειοδότης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α.α. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Αρθρ. 240 του Ν. 3463/2006)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 151 επισκέπτες και κανένα μέλος