ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   26-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Της  143/2015  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας που αφορά την ‘Οριοθέτηση μια θέσης στάθμευσης και Πρόσβασης ΑΜΕΑ στην παραλία Αγ.  Δημητρίου.’
                                                          
Στο Κορωπί στις 26  Μαΐου  του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριοθέτηση μιας θέσης στάθμευσης και  πρόσβασης ΑΜΕΑ στην παραλία Αγ.  Δημητρίου όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Η  απόφαση λαμβάνεται κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 32749/12-2-15 σχετικού  αιτήματος.

•    Η απόφαση και τo σχετικό  τοπογραφικό διάγραμμα  βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 230 επισκέπτες και κανένα μέλος